Nezhmi
[Промени] | BBLink: [page=256]Nezhmi[/page] | [докладвай]


Член на движението ВСА
Ний нивга не ще се спрем
Докато има бира в ЦБ!


Nezhmi (Нежми) наричан още от познати и елфи (Не Жми) се роди в Самоков в малка къщурка близо до гората. Живя спокоен живот, като изключим честите закачки заради косата му. На 18 години, отегчен от селския живот, той потегли за Лом с един приятел. Беше решил да не се връща, докато не събере спомени за цял живот. По пътя се запозна с много хора и чу много идеи и мнения. В него се формира патриотизъм, след като опозна Царство България. Каза си от сега нататък да помага с каквото може. Така и направи. Ходи да работи на новото морско пристанище, помагаше на хората и се чувстваше добре. Нещо обаче го тревожеше. В ЦБ хората не се обичаха, не бяха толкова сплотени, колкото му се искаше. Ако го видеха че общува с някой, който за тях не е човек, те злобееха. Дълго мисли той какво да прави. За да помагаш на Царството, трябва хората да ти вярват. Не можеше да не общува с хора, просто защото други ги смятат за предатели. Истината никога не е черно и бяло - си казваше. Една вечер във врачанския хан с група негови приятели решиха да обикалят страната с цел оживяване на Царство България. Тази идея така го въодушеви и мотивира, че още там се сформира движението - Войски Срещу Алкохола (ВСА). За него това беше новият път. Обичай и пий на воля! Пред бирата всички сме равни.