Естествен пристан
[Промени] | BBLink: [page=233]Естествен пристан[/page] | [докладвай]


Естественият пристан е първото, най-ниско ниво на едно пристанище.

Капитаните на кораби няма нужда да искат разрешение за акостиране от началника на пристанището, за да може да влязат безпрепятствено със своя кораб вътре в пристанището. Въпреки това обаче, съществува известен риск от щети по кораба, поради особеностите на естествения пристан.

Естественият пристан не разполага с корабостроителни докове, т.е. не е налична функцията сух док.

Доковете на естествения пристан са 2. Началникът на пристанището може да нареди построяването на 1 допълнителен кей, така че пристанището да може да приеме общо 3 кораба на кей.

Нивото на естествения пристан може да се подобри и той да се превърне в малко рибарско пристанище, но това зависи от разположението на пристанището. Някои естествени пристани не могат да бъдат ъпгрейдвани.

За да се подобри нивото на пристанището, началникът трябва да влезе в своя офис и да избере съответната опция. Ресурсите нужни за подобряване на нивото са:
  1. -ви етап: 150 общи работници
  2. -ри етап: 50 общи работници, 100 тона камъни
  3. -ти етап: 30 дърводелци, 50 дърва
  4. -ри етап: 30 ковачи, 50 килограма желязо