Рибарско пристанище
[Промени] | BBLink: [page=230]Рибарско пристанище[/page] | [докладвай]


Малкото рибарско пристанище е второто ниво на едно пристанище. По същество то представлява ъпгрейд на естествен пристан.

Всеки капитан на кораб трябва да поиска разрешение за акостиране от началник-пристанище, за да може да влезе безпрепятствено със своя кораб вътре в пристанището. В случай на насилствено влизане, корабът би претърпял щети от защитните батареи на пристанището.

Всяко рибарско пристанище разполага с един корабостроителен док, т.е. е налична функцията сух док, където да се поправя или строи един кораб.

В рибарското пристанище могат да се строят следните кораби: Доковете на малкото рибарско пристанище могат да поберат до 4 кораба. Началникът на пристанището може да нареди построяването на 2 допълнителни кея, така че пристанището да може да приеме общо 6 кораба на кей.

Нивото на малкото рибарско пристанище може да се подобри и то да се превърне в голямо търговско пристанище, но това зависи от разположението на пристанището.

За да се подобри нивото на пристанището, началникът трябва да влезе в своя офис и да избере съответната опция. Ресурсите нужни за подобряване на нивото са:
  1. Конструкционна работа: 400 общи работници
  2. Зидарски работи: 100 каменоделци, 100 тона камъни
  3. Укрептелни работи: 100 ковачи, 200 килограма желязо
  4. Дърводелски работи: 100 дърводелци, 200 дърва
  5. Външни зидарски работи: 100 каменоделци, 100 тона камъни
  6. Подсилване на структурата: 200 общи работници
  7. Гарантиране на европейските норми: 150 общи работници