Грехове
[Промени] | BBLink: [page=55]Грехове[/page] | [докладвай]

Духът на всеки герой може да бъде повлиян от 7 различни гряха. Възможно е да се види нивото на тези грехове от менюто " Управление на вярата и греховете " в страницата "Моят профил".Видове грехове

Седемте гряха, наричани понякога и седемте смъртни гряха, са както следва: Тяхната стойност варира от 0% до 100%, като колкото по-висок е процента, толкова по-грешен е героя.

Натрупване на греховете

При всяка смяна на деня , ако героят е извършил грешни (или съответно не е извършил благочестиви) действия (активни и пасивни), греховете нарастват с малко или с много. Добре известен факт е, че е по-лесно да живееш в грях, отколкото в благочестие. Активните действият предполагат, че вашия герой е направил нещо в играта, докато пасивните означават определено състояние на героя (глад, щастие, форма, носене на оръжие и т.н.)

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.