Гняв
[Промени] | BBLink: [page=61]Гняв[/page] | [докладвай]

Гневът е един от седемте вида грехове, които може да натрупа героя ви.

Натрупване на греха

При всяка смяна на деня , ако героят е извършил грешни (или съответно не е извършил благочестиви) действия (активни и пасивни), греховете нарастват с малко или с много. Добре известен факт е, че е по-лесно да живееш в грях, отколкото в благочестие. Активните действият предполагат, че вашия герой е направил нещо в играта, докато пасивните означават определено състояние на героя (глад, щастие, форма, носене на оръжие и т.н.)

Обърнете внимание, че точният списък на (без)действията, които водят до натрупване на греховете не са оповестени от разработчиците. Всичко по-долу са единствено и само предположения, на базата на опита, натрупан от играчите.

1 активно грешно действие:
7 пасивни грешни действия: Скорост на натрупване на греха: Забележка: греховете не се увеличават, когато героят се намира на борда на кораб .

Изчистване на греха
Д(ефекти) на греха

Нарочно сме използвали словосъчетанието (д)ефект, тъй като при достигане на 100% в даден грях, героят започва да изпитва меланхолия , която може да има както положителен, така и отрицателен ефект. Колкото по-високи са нивата на греховете, толкова повече има опасност вярата на героя да се понижи.

Гняв:

Забележка: страницата е в процес на разработка. Термини с удебелен, червен шрифт са бъдещи страници.